GINOP-2.1.7

BinexFlowProjekt®

A projektben megvalósításra tervezett termék és szolgáltatás a sok pályázatot és projektet kezelő szervezetek (pl. önkormányzatok, klaszterek, felsőoktatási intézmények), továbbá a napi feladataikat egyébként is projektszerű tervezési/szervezési módszerekkel végrehajtók részére kíván megoldást nyújtani. Különösen azok számára, amelyek a szervezeten belül nem működtetnek központi projektirodát és így a munkatársakat a napi rutin mellett a projektdokumentációs tevékenység is leterheli. Az általunk tervezett megoldás lehetőséget teremt a vezetés számára a munkatársak napi- és projekttevékenységének összehangolására, az optimális együttműködés menedzselésére. A BinexFlowProject® platformmal dokumentált munkavégzés eredményeként a projektdokumentálás minőségi, rendszerezett lesz, amely mind a projektet megvalósítónál, mind pedig az ellenőrző szervezetnél jelentős munkaidő megtakarítást eredményez.

A végrehajtandó fejlesztések eredményeképpen a platform működtethető és értékesíthető ASP szolgáltatásként vagy ügyfélhez telepített termékként, megvásárolható ASP központként is továbbszolgáltatásokhoz, vagy a telepített rendszer „szervezeten belüli” ASP-t valósíthat meg több telephely esetén. Egységesített adatbevitelt és iratkezelési logikát és adatbázis technológiát használ a rendszerbe feltöltött csatolt dokumentumok és az adatűrlappal keletkező dokumentáció vonatkozásában.

Összefoglalva tehát, a fejlesztés eredménye egy WEB alapú, online működésű pályázati- és dokumentációs szolgáltatást nyújtó alkalmazás, mely a szervezeti együttműködés előnyeit kihasználva optimalizálni fogja és hatékonnyá teszi a pályázatok menedzselését.

Pályázati azonosító: GINOP-2.1.7-15-2016-01215

Projekt teljes költésge: 60.300.600 Ft

Megitélt támogatás: 36.396.160 Ft

Támogatás mértéke: 60,36%