English version
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium bemutatásaZrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
bemutatása

„Én szőke városom”

– ahogy Nyíregyházát költő-fia nevezte, Szabolcs-Szat-már-Bereg megye székhe-lye, Magyarország hetedik legnagyobb települése. Lakónépessége folyamato-san nő, korösszetétele kedvező: a fiatalok aránya húsz százalék. Gimnáziu-mai közül a Zrínyi  az utóbbi években az orszá-gos rangsorban az előkelő, 8-11. helyet foglalja el.

Az iskolát 1917-ben alapították. Jelenlegi helyére 1962-ben költözött. Az évtizedek során humán jellegű leánygimnáziumból általánosan képző, a felsőoktatásra előkészítő, koedukált intézménnyé vált. Az 1993-95 között lezajlott nagyszabású rekonstrukció és bővítés eredményeképpen ma az épület jól biztosítja az oktatás tárgyi kereteit.
A magas színvonalú oktatás mellett nagy gondot fordítunk tanítványaink személyiségfejlesztésére, sokirányú tehetségük kibontakoztatására. Mindezt bizonyítja a negyedévenként megjelenő újság, a „Zrínyis füzetek” sorozata, a külföldön és országszerte ismert, koncertjeivel sikert arató ZIG-Singers kórus.
A sportélet meghatározó tényezője a fiú kézilabdacsapat, mely országos döntők állandó résztvevője. A lányok kosárlabda és torna szakosztályban fejleszthetik képességeiket.
A gimnázium tanulóinak közel negyede kollégista. Számukra az iskola épületének szomszédságában található kollégium biztosítja a nyugodt tanulás feltételeit. A négyemeletes épület külső és belső kialakítása korunk követelményeinek maximálisan megfelel. A diákszobák komfortosak, praktikusan berendezett lakóegységek. A 3-3 ágyas ikerszobák mindegyikéhez külön zuhanyzó, toalett tartozik. A szobák világosak, jól fűthetők, kedvező életteret biztosítanak lakóiknak.
A gimnáziumra és a kollégiumra is igaz a tanár-diák kapcsolatra jellemző közvetlenség, megértés, szeretet, gondoskodás, ami elengedhetetlen feltétele a sikeres oktató-nevelő munkának.